GREENFEE 2024

Vid obemannat i klubbhuset betalas greenfee enklast via Swish. Betalning görs innan golfbanan beträdes. Vi gör regelbundna greenfee-kontroller.

Vardagar/Helg Senior Junior
9 hål 230 kr 100 kr
18 hål 400 kr 150 kr

OBS!  Varannan tid är bokningsbar via MinGolf varannan tid gäller bollränna. Gäller April-Dec.

Banstatus: ÖPPET.

 

Vinter och tidig vår gäller bollränna.

När vi inte spelar på ordinarie greener så är banan alltid öppen med vintergreener. 

Tänk på att:

1) Vänta med att slå ut tills det är klart framför.

2) Ropa ”Fore” om Din boll går mot någon.

VIKTIGT: Om DU hör ”Fore” – vänd snabbt ryggen mot och skydda huvudet med händer och armar.

3) Lägga tillbaka torven på fairway.

4) Laga nedslagsmärken på green.

5) Släppa igenom om Du bromsar bollen bakom.

6) Allt spel med rangebollar ut på banan är förbjudet.

Introduktionskort

Innehavare av dessa kort (SGF, GGF, PGA etc) har möjlighet att besöka vår anläggning i studiesyfte inkl. fritt spel på våra banor. För att erhålla denna möjlighet måste kortinnehavaren genom telefon anmäla sitt besök till klubbens ledning dagen före spel.

Ring 0733-244735 eller 0708-244 735.