Träningar  VÅREN 2024 

Tisdagar och Söndagar med start i maj. 

Anmälningslista finns uppsatt i klubbhuset.

Frågor: till matzmyra@gmail.com, eller tlf. 0707-41 44 91