Mål och visioner

Vår målsättning är att ge både medlemmar och gäster en angenäm golfupplevelse och vi hoppas uppnå detta genom trevligt mottagande och en bana som är tillräckligt utmanande för de flesta kategorier av golfare.
Givetvis ska vi också göra vårt bästa för att efterleva Idrottsrörelsens verksamhet.

Verksamhetsidé:

  • Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
  • Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
  • Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

 Därför vill vi utforma vår idrott så att:

  • Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.
  • Alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
  • Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar.
  • De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.
  • Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.
Halland Golf