Lokala regler

 

Generella lokala regler fastställda av SGF samt lokala regler fastställda av Myra Gk.

 

Banmarkering

Vit – out of bounds – Regel 27

Gul – vattenhinder- Regel 26

Röd – sidovattenhinder – Regel 26

Blå – mark under arbete (MUA) – Regel 25

Blå-vit – MUA; spel förbjudet – bilaga I, sid 133

Orange – oflyttbara hindrande föremål – Regel 24

Grön – topp miljökänsligt område – bilaga I, sid 134-136

Vit – sluten linje mark under arbete (MUA) – Regel 25

Vit – öppen linje del av hindrande föremål – Regel 24

 

Vattenhinder / sidovattenhinder (Regel 26) med droppzon. 

På hål 9/18 finns en droppzon angiven, där droppning får ske med ett slags plikt för boll i vattenhindret /sidovattenhindret.  Anmärkning: Droppning i droppzon måste ske i enlighet med anmärkningen på sid 146-147 i Regler för golfspel.

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a) Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

b) Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.

 

Pluggad boll (Regel 25-2)

Lättnad utökad till hela spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

 

Organisk del av banan (Regel 13)

Palissad som bildar gräns för sido-/vattenhinder på hål 9/18 samt stenmur på hål 3/12 är en organisk del av banan. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt enligt Regel 28.

 

Boll träffar ledningstråd (Regel 20-5)

Om en boll träffar ledningstråd eller stolpe vid spel av hål 3/12 måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 20-5.

 

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag

 

Ordningsföreskrifter fastställda av Myra GK

1.) Banarbetare har företräde vid arbete på banan och driving range.

2.) Vid utslag från tee på hål 6/15 var uppmärksam på banarbetares utfart.

3.) Utslag från tee på hål 7/16 får endast ske när bilvägen är fri.

4.) Det är inte tillåtet att hämta boll som spelats ut på en åker (Out of bounds) ej heller driving range om det står någon på utslagsmattorna.

5.) Banan skall spelas från hål 1 i rätt ordningsföljd. Inbrytning på annat hål får endast ske om föregående hål är helt tomt.

6.) Saxning gäller vid utgång på hål 10 (varv 2).

7.) Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.

8.) Vagnar och bagar är ej tillåtna på green eller foregreen.

9.) Bunkerkrattan skall placeras i bunkern i spelets riktning.

10.) Endast 3- och 4-bollar vid kö.

11.) Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.

12.) Övningsspel mot greener och ur bunkrar är inte tillåtet under högsäsong, med undantag för särskilt anordnad kurs.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

Tänk även på att:

1) Vänta med att slå ut tills det är klart framför.

2) Ropa ”Fore” om Din boll går mot någon.

VIKTIGT: Om DU hör ”Fore” – vänd snabbt ryggen mot och skydda huvudet med händer och armar.

3) Lägga tillbaka torven på fairway.

4) Laga nedslagsmärken på green.

5) Släppa igenom om Du bromsar bollen bakom.

6) Allt spel med rangebollar ut på banan är förbjudet.