Lokala regler

 

Generella lokala regler fastställda av SGF samt lokala regler fastställda av Myra Gk.

 

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 

Banmarkering                         Betyder                                     Regel 

Vit                                             Out of bounds                            18

Röd                                           Rött pliktområde                        17

Blå                                             Onormalt banförhållande          16

Vit linje                                       Onormalt banförhållande          16

 

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

  1. a) Droppzoner

Om en boll är i pliktområdet på hål 5 eller 9, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

 

  1. b) Boll träffar upphöjd ledningstråd

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll har träffat en upphöjd ledningstråd under spelet av hål 4, måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (Se Regel 14.6). Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7. Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

  1. a) Mark under arbete (MUA)

      1.    Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

  1. Grusfyllda dräneringssträngar.

 

Integrerade föremål

Palissad som gränsar till pliktområdet på hål 9.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.

 

Godkända av GGF Regelkommitté 2023-02-04

Ordningsföreskrifter fastställda av Myra GK

1.) Banarbetare har företräde vid arbete på banan och driving range.

2.) Utslag från tee på hål 7/16 får endast ske när bilvägen är fri.

3.) Det är inte tillåtet att hämta boll som spelats ut på en åker (Out of bounds) ej heller driving range om det står någon på utslagsmattorna.

4.) Banan skall spelas från hål 1 i rätt ordningsföljd. Inbrytning på annat hål får endast ske om föregående hål är helt tomt.

5.) Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.

6.) Vagnar och bagar är ej tillåtna på green eller foregreen.

7.) Bunkerkrattan skall placeras i bunkern i spelets riktning.

8.) Endast 3- och 4-bollar vid kö.

9.) Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsskap (via MG-app), betalning via swish bör kunna uppvisas.

10.) Övningsspel mot greener och ur bunkrar är inte tillåtet under högsäsong, med undantag för särskilt anordnad kurs.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

Tänk även på att:

1) Vänta med att slå ut tills det är klart framför.

2) Ropa ”Fore” om Din boll går mot någon.

VIKTIGT: Om DU hör ”Fore” – vänd snabbt ryggen mot och skydda huvudet med händer och armar.

3) Lägga tillbaka torven på fairway.

4) Laga nedslagsmärken på green.

5) Släppa igenom om Du bromsar bollen bakom.

6) Allt spel med rangebollar ut på banan är förbjudet.