Bag- och vagnuthyrning

För er som önskar hyra bag med klubbor eller vagn så har vi ett begränsat antal till utlåning.

Bag med klubbor:50 kr

Bagvagn: 40 kr

Golfbil

Behöver man hyra golfbil går det bra och man ringer då och bokar hos kanslit på telefon: 0733-244735

Hyra av golfbil: 400kr (200kr med intyg)